Kwalifikacja wojskowa w powiecie zgorzeleckim
Kwalifikacja wojskowa w powiecie zgorzeleckim
Kategoria: Aktualności
12.04.2023
Godz: 09:43
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W dniach  od 17 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r., na terenie powiatu zgorzeleckiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. W powiecie zgorzeleckim obejmie około 625 osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2004 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska w Zgorzelcu pracować będzie od godziny 9:00 do 15:00. Siedzibą kwalifikacji wojskowej jest hala PGE Turów ARENA, przy ul. Lubańskiej 9a w Zgorzelcu.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 2004 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2003, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021 i 2022:

-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przez zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza,  najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

źródło: PCZK

Unia Europejska Banner