LIX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
LIX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
22.12.2022
Godz: 11:05
Redaktor: BP BP
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 29 grudnia  2022 r.  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II p., sala 309) odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów nr: LVI, LVII, LVIII z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
  a) zmiany załącznika do uchwały Nr XLVI/306/2022 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030;
  b) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok;
  c) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2023.
 5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2032.
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  c) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej;
  d) przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej;
  e) dyskusja nad projektem budżetu;
  f) głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu;
  g) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2023.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner