Materiały informacyjne na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi
Materiały informacyjne na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi
Kategoria: Aktualności
27.07.2022
Godz: 10:00
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Materiały informacyjne nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowane przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

Pod niniejszym linkiem znajdują się materiały informacyjne (plakaty, ulotki) opracowane przez EUAA, które mogą być wykorzystane w kampanii informacyjnej na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi. Plakaty/teksty są w języku angielskim, a także w wersji przetłumaczonej m.in. na ukraiński, rosyjski i polski.

Ponadto poniżej zamieszczamy linki do pozostałych materiałów informacyjnych, które mogą być przydatne w codziennej pracy osób udzielających informacji uchodźcom z Ukrainy.

·            Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ

·            Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

·           Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

·           Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

Źródło: MSWiA

Unia Europejska Banner