Nabór wniosków na dotacje
Nabór wniosków na dotacje
Kategoria: Aktualności
9.02.2022
Godz: 07:50
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 14 lutego 2022 r. 
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.
Dofinansowanie będzie udzielane w kwocie wynoszącej średnio do 25 000,00 zł.


Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków:

  • Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;
  • Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Pracy w pokoju 102 lub telefonicznie (telefon 75 77 70 522 lub  75 77 70 500, wew. 102)  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ogólne zasady przyznawania środków oraz nowy formularz wniosku
wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu:

http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce
„Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy – Formy wsparcia – Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej”  lub w siedzibie Urzędu.

Unia Europejska Banner