Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Kategoria: Aktualności
14.02.2022
Godz: 07:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Zainteresowanych uzyskaniem ww. wsparcia zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ulicy Pułaskiego 14 w terminie
od 14 lutego 2022 r. do wyczerpania środków. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia w ww. formach opublikowany zostanie stosowny komunikat. Środki, którymi dysponuje tut. Urząd będą mogły być przeznaczone na udzielenie wsparcia w formie refundacji kosztów wyposażenia w kwocie wynoszącej średnio do 27 000,00 zł. na jedno stanowisko pracy. Refundacje  finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału środków tego funduszu. 
Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji). Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 114 ) lub pod numerem telefonu   75 77 70 534 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Ogólne zasady uzyskania ww. wsparcia oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców-Wsparcie tworzenia miejsc pracy–Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy”.

Unia Europejska Banner