Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Kategoria: Aktualności
4.03.2021
Godz: 08:38
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Zainteresowanych uzyskaniem w/w wsparcia zapraszamy  do składania wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu przy ulicy Pułaskiego 14 w terminie od 02 marca 2021 r. do wyczerpania środków. Wnioski realizowane będą według kolejności ich złożenia. W sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na subsydiowanie zatrudnienia w w/w formach opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Środki, którymi dysponuje tut. Urząd będą mogły być przeznaczone na udzielenia wsparcia w formie refundacji kosztów wyposażenia w kwocie wynoszącej średnio do 23 000,00 zł. na jedno stanowisko pracy.

Refundacje  finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału środków tego funduszu.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji ( w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania refundacji).

Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 111 oraz 109 ) lub pod numerem telefonu   75 77 70 531 lub 75 77 70 529 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ogólne zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców- Wsparcie tworzenia miejsc pracy– Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy”.

Unia Europejska Banner