Nabór wniosków w sprawie organizacji staży
Nabór wniosków w sprawie organizacji staży
Kategoria: Aktualności
8.02.2023
Godz: 07:59
Redaktor: BP BP
Drukuj

Od 08 lutego 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków w sprawie organizacji staży. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację staży.

W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.
Zaplanowana jest organizacja staży trwających średnio 6 miesięcy, przy czym okres stażu będzie uzależniony m.in. od źródła finansowania stażu.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie miesiąca od dnia wpływu prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku.
Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych wynikających z przepisów ustawy uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:

  • zapewnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu;
  • dotychczasowa współpraca z tut. Urzędem oraz efektywność zatrudnieniowa i kosztowa poprzednich programów;
  • program stażu i uzyskiwane w jego trakcie kwalifikacje w odniesieniu do potrzeb rynku pracy (nie będzie możliwości zawarcia umowy jeśli program stażu będzie zawierał tylko proste prace);
  • lokalizacja miejsca odbywania stażu na terenie powiatu zgorzeleckiego;
  • ocena warunków odbywania stażu (lokal, wyposażenie itp.).

Ogólne zasady organizacji stażu oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce “Dla pracodawców i przedsiębiorców – Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Staże i bony stażowe”.

Szczegółowe informacje na temat staży można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 110
(telefon 75 77 70 530) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Źródło: PUP Zgorzelec

Unia Europejska Banner