Nadanie sztandaru dla jednostki OSP Bierna
Nadanie sztandaru dla jednostki OSP Bierna
Kategoria: Aktualności
12.09.2022
Godz: 15:02
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dzień 9 września br. stał się świętem społeczności strażaków ochotników OSP Bierna, ponieważ w tym dniu nadano sztandar dla jednostki.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie, w której uczestniczył m.in. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, Bogusław Świątek Przewodniczący Rady Gminy Sulików, radni, sołtysi, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Sulików oraz z zaproszonych ościennych jednostek. W trakcie nabożeństwa dokonano poświęcenia sztandaru.

Po mszy, przy akompaniamencie orkiestry dętej KBW Turów wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali spod remizy OSP w Biernej na teren boiska sportowego przy szkole podstawowej.

Na miejscu apelu dowódca uroczystości Komendant Gminnego ZOSP RP w Sulikowie Grzegorz Kolbuch wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu Tomaszem Stanowskim, po dokonaniu przeglądu pododdziałów złożył meldunek o gotowości do uroczystego apelu.

W dalszej części uroczystości, po wciągnięciu flagi narodowej na maszt odegrany został hymn państwowy. Podczas apelu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 8 września br. byłego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, Gminnego ZOSP RP oraz Prezesa OSP Studniska – druha Jana Kolbucha.

Strażaków oraz miejscową społeczność powitał Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Tomasz Stanowski, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Michał Pięta,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu Waldemar Błauciak, Z-ca Komendant Powiatowego PSP w Zgorzelcu – starszy kapitan Grzegorz Fleszar, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu Kazimierz Słabicki, Burmistrz Miasta Zawidów Robert Łężny, Powiatowy Kapelan ks. Maciej Wesołowski, Ks. proboszcz Grzegorz Niwczyk z Leśnej, ks. proboszcz Andrzej Wojciechowski, diakon Ryszard Swoboda.

Następnie jednostce OSP w Biernej został nadany sztandar ufundowany przez Komitet Fundacyjny. Symbolicznego aktu dokonała Genowefa Wilczak-Raczak radna Gminy Sulików, a zarazem przewodnicząca Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru.

Na sztandarze wyhaftowano datę powstania jednostki, nadania sztandaru, wizerunek św. Floriana – patrona strażaków oraz hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, które stanowi ideę społecznej służby strażaków. Sztandar ufundowali mieszkańcy Biernej, Gminy Sulików, a także sponsorzy. Następnie fundatorzy dokonali symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.

Po wręczeniu i prezentacji sztandaru dla jednostki OSP Bierna wręczony został złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczenia otrzymali także druhowie pełniący najdłużej służbę w jednostce OSP Bierna. Dodatkowo prezes Krajowej Izby Klastrów Energetycznych Albert Gryszczuk wręczył jednostce nowoczesne hełmy strażackie ufundowane przez Z-Klaster.

W dalszej kolejności uroczystości wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia przez Wójta Gminy Sulików Roberta Starzyńskiego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzenę Machałek, Starostę Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu druha Kazimierza Słabickiego, Naczelnika OSP Bierna Marka Raczaka.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, wszyscy udali się na teren boiska sportowego, gdzie obyły się zawody sportowo-pożarnicze oraz festyn. Po zaciętej rywalizacji w której wzięło udział 6 drużyn ostateczne wyniki wyglądały następująco:

I – OSP Studniska Dolne

II – OSP Sulików

III- OSP Radzimów

IV- OSP Zawidów

V – OSP Stary Zawidów

VI- OSP Miedziana

OSP Bierna nie ukończyła zadania.

Wręczenia odznaczeń, pucharów i dyplomów dokonali Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików wraz z Arturem Bielińskim Starostą Zgorzeleckim i Grzegorzem Fleszarem Z-cą Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, tym którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości nadania sztandaru i zawodów.

Strażakom ochotnikom z OSP Bierna z tej okazji składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy bezpiecznych powrotów z działań ratowniczo-gaśniczych, dalszego rozwoju jednostki oraz kultywowania tradycji strażackich.

źródło: Gmina Sulików

Unia Europejska Banner