Najlepsi uczniowie odebrali stypendia Starosty Zgorzeleckiego
Najlepsi uczniowie odebrali stypendia Starosty Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
6.09.2023
Godz: 13:51
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W dniach 5 i 6 września br., Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego Krystyną Radziętą oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszką Budych wręczyli stypendia uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.

Nagrodzono łącznie 87 uczniów, którzy spełnili warunki zawarte w regulaminie udzielania Stypendium Starosty Zgorzeleckiego tj.

1) uczniowie liceum, technikum, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) uczniowie branżowej szkoły I stopnia, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) uczniowie szkoły podstawowej specjalnej lub branżowej szkoły specjalnej, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium Starosty Zgorzeleckiego za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe są uczniowie liceum, technikum, szkoły branżowej, którzy otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania, byli laureatami/finalistami konkursów, olimpiad lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,5.

Stypendia zostały wręczone uczniom:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu- 27 stypendystów w tym 25 stypendiów za wyniki w nauce oraz 2 stypendia naukowe;
  • Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu – 21 stypendystów w tym 13 stypendiów za wyniki w nauce oraz 8 stypendiów sportowych;
  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu- 28 stypendystów, którzy otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce;
  • Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni – 11 stypendystów, którzy otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce, a także życzenia, by dotychczasowe osiągnięcia szkolne stały się źródłem kolejnych i inspirowały do realizacji nowych pomysłów oraz ambitnych planów.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy dalszej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy!

Unia Europejska Banner