Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”
Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”
Kategoria: Aktualności
1.03.2023
Godz: 10:20
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

1 marca 1951 roku, w więzieniu mokotowskim, komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego współpracowników. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Warto pamiętać, że do powstania „Solidarności”, byli najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

foto: sejm.gov.pl

Unia Europejska Banner