Niepełnosprawni w urzędzie

“Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim w kontekście realizacji praw osób niepełnosprawnych i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”:

1. Informacji dotyczącej możliwości jakie osoba niepełnosprawna może uzyskać w tut. Urzędzie Pracy

2.Informacja Specjalnego Ośrodka – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu dotyczącą działań placówki sprzyjających rozwojowi możliwości uczniów niepełnosprawnych.

3. Informacja w sprawie możliwości wsparcia jakie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne w PCPR Zgorzelec.

Unia Europejska Banner