Niepełnosprawni w urzędzie

Biuro Obsługi Interesanta jest wyposażone w pętlę indukcyjną, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. Starostwo ma podpisaną umowę na dostęp do usług tłumacza języka migowego (PJM).

Unia Europejska Banner