Nowa Tarcza Antykryzysowa 9.0 dla przedsiębiorców
Nowa Tarcza Antykryzysowa 9.0 dla przedsiębiorców
Kategoria: Aktualności
28.04.2021
Godz: 10:09
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
 
Nowe przepisy przedłużają powiatowym urzędom pracy możliwość udzielania pomocy w ramach art. 15zze(DOTACJA DLA MIKRO I MAŁYCH PRZESIĘBIORCÓW do wysokości 5 tys. zł, na pokrycie bieżących kosztów działalności dla określonych branż) –  do 31 SIERPNIA 2021 r.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy – mikro i mali:

  • którzy na dzień 31 MARCA 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

UWAGA
Liczba dotacji ulega pomniejszeniu o już wypłacone przez PUP dotacje (poprzednie rozporządzenie RM z dn. 19 stycznia 2021 r. (Dz.U. 152) oraz z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 371).

Zasady uzyskania w/w wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu: https://zgorzelec.praca.gov.pl/-/15049496-nowa-tarcza-antykryzysowa-9-0-informacje-dla-przedsiebiorcow

Unia Europejska Banner