Nowoczesne metody terapii w zgorzeleckiej szkole specjalnej
Nowoczesne metody terapii w zgorzeleckiej szkole specjalnej
Kategoria: Aktualności
29.03.2022
Godz: 07:27
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj


W Zgorzelcu od lat działa Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej. To ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta, bo to właśnie tu dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami zdobywają wiedzę na każdym etapie kształcenia. Ośrodek jest placówką publiczną dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Młodsze dzieci uczą się w specjalnej szkole podstawowej, a starsze w szkole branżowej i specjalnej szkole zawodowej, w której przysposabiają się do pracy. Dzięki środkom unijnym w ośrodku, oprócz sprzętu do nauki przedmiotów informatycznych, pojawiło się wyposażenie dla dwóch nowoczesnych metod terapii.

Jedną z nich jest tzw. Pokój Snoezelen, znany także jako Sala Doświadczania Świata. To specjalne pomieszczenie, w którym dzieci wspomaga się dzieci metodą terapii polisensorycznej, czyli poprzez zmysły: wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz równowagi. Dzięki temu dziecko zdobywa orientację i poczucie bezpieczeństwa. Rozwija się i  otwiera na nowe doznania i doświadczenia. Taka terapia jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono budować poczucie własnej wartości i zaufania i jedocześnie lepiej się komunikować.

Drugą metodą terapeutyczną jest Terapia Tomatisa. Tu z kolei wykorzystuje się stymulację układu nerwowego poprzez dźwięki. Kluczowe znaczenie mają tu muzyka i głos, gdyż wspierają aktywne słuchanie. A taka uwaga słuchowa poprawia umiejętności związane z czytaniem i skupieniem uwagi. Poprawie ulegają zdolności komunikacyjne, jakość wypowiedzi, zrozumienie czytanych tekstów czy pamięć. Dzieci są spokojniejsze, a wyciszenie poprawia ich  poczucie bezpieczeństwa.

źródło: rpo

Unia Europejska Banner