Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Zgorzeleckim
Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Zgorzeleckim
Kategoria: Aktualności
8.05.2023
Godz: 14:21
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

W dniu 4 maja 2023 roku w Zgorzelcu odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, Kompani Honorowej OSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca z placu Komendy PSP do kościoła p. w. św. Bonifacego.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, którą odprawił Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski oraz Dziekan ks. Jan Kułyna.

W obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się na placu Komendy PSP w Zgorzelcu uczestniczyli: Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński, Wicestarosta Zgorzelecki – Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego – Ireneusz Owsik, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego – Małgorzata Sokołowska, Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego – Krystyna Radzięta, Minister Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Biura Senatora Rafała Ślusarza Dyrektor Biura Urszula Maga, st. bryg. Arkadiusz Cytawa – p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Tomasz Stanowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh Kazimierz Słabicki – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Dyrektorzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele duchowieństwa, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, st. bryg. Arkadiuszowi Cytawie, przez dowódcę uroczystości st. kpt. Grzegorza Fleszara – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

W trakcie obchodów nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Oddziałowi Powiatowemu Związku OSP RP w Zgorzelcu, jako symbol najwyższego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie. Sztandar został ufundowany przez Powiat Zgorzelecki.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński odczytał akt ufundowania sztandaru. Następnie dokonano symbolicznego wbicia honorowych i pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.

Uroczystość była okazją do wręczenia licznych odznaczeń i medali, aktów nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”
odznaczeni zostali:
– dh Ryszard Kamiński,
– dh Józef Mesjasz,
– dh Marian Świderski.

Odznaki Honorowe wręczyli: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu Srebrnym Medalem „NA STRAŻY” odznaczony został Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczono trzech funkcjonariuszy.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” wyróżniono 4 osoby.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU odznaczono
dh Mariana Moczydłowskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został dh Tadeusz Nakonieczny.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego
ZŁOTYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono 7 osób.

Z kolei uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego
SREBRNYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżniono 5 osób.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego BRĄZOWYM MEDALEM „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono 9 osób.

P.o. Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st. bryg. Arkadiusz Cytawa oraz Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, bryg. Artur Czułajewski wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, bryg. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przyznał nagrody uznaniowe 14 strażakom PSP za szczególne zaangażowanie i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych.

Uroczystość zakończono defiladą pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych OSP.

Unia Europejska Banner