Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Zgorzeleckim
Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Zgorzeleckim
Kategoria: Aktualności
6.05.2022
Godz: 08:35
Redaktor: BP BP
Drukuj

W dniu 4 maja 2022 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka oraz 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w Kościele św. Jadwigi, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski oraz Dziekan ks. Jan Kułyna. Po mszy strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, Kompani Honorowej OSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac Komendy PSP.

Obchody Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością: Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński, Wicestarosta Zgorzelecki – Mirosław Fiedorowicz, Etatowy Członek Zarządu Starostwa w Zgorzelcu – Ireneusz Owsik, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego – Małgorzata Sokołowska, Poseł na Sejm RP – Szymon Pogoda, Senator RP – Rafał Ślusarz, st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, dh Waldemar Wojtaś – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Dyrektorzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa. 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, st. bryg. Markowi Kamińskiemu przez dowódcę uroczystości st.kpt. Grzegorza Fleszara – z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

Wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem srebrnym za długoletnią służbę uhonorowany został funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu na co dzień pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” uhonorowanych zostało 2 funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu oraz druhom z OSP Radomierzyce.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” uhonorowanych zostało 15 funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu oraz druhom z OSP Pieńsk i z OSP Węgliniec.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU odznaczeni zostali:

  • dh Bogdan MATIEJÓS
  • dh Sławomir MYŚLIWIEC

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczeni zostali:

  • dh Janusz DROŚ
  • dh Zenon GAJZLER

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  woj. dolnośląskiego złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczonych  zostało 3 druhów OSP oraz Pan Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec a także jednostka OSP Stary Węgliniec.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  woj. dolnośląskiego srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczonych zostało 11 druhów OSP oraz 2 funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Pani Adrianna Wojdak- zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk oraz 10 druhów OSP.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu złotym medalem „NA STRAŻY” odznaczeni zostali mł. bryg. Artur Czułajewski, dh Rafał Mesjasz, a srebrnym medalem „NA STRAŻY” odznaczony został Mirosław Fiedorowicz- Wicestarosta Zgorzelecki.

Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” odznaczone zostały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, obchodzące jubileusz 75-lecia swojej działalności tj.: OSP Bielawa Górna, OSP Bierna, OSP Działoszyn, OSP Gronów, OSP Kopaczów, OSP Miedziana, OSP Mikułowa, OSP Radomierzyce, OSP Radzimów, OSP Ruszów, OSP Sieniawka, OSP Sławnikowice, OSP Stary Węgliniec, OSP Stary Zawidów, OSP Studniska Dolne, OSP Sulików, OSP Trójca, OSP Węgliniec, OSP Zawidów.

Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” odznaczonych zostało 3 druhów OSP.

Odznaki honorowe wręczyli Starosta Zgorzelecki, Artur Bieliński i Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego, Małgorzata Sokołowska.

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, mł. bryg. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki, Pan Artur Bieliński przyznał nagrody uznaniowe, za szczególne zaangażowanie i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, 10 strażakom PSP.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Pan Wojciech Dobrołowicz, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Pan Mariusz Wieczorek, Wójt Gminy Zgorzelec, Pan Piotr Machaj oraz Wójt Gminy Sulików, Pan Robert Starzyński, wyróżnili nagrodą finansową funkcjonariuszy KP PSP Zgorzelec, którzy zajmują się konserwacją sprzętu Ochrony Układu Oddechowego jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego. Wyróżnionych zostało 8 funkcjonariuszy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał nagrodę pieniężną z okazji Dnia Strażaka, za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariuszowi KP PSP w Zgorzelcu.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marek Kamiński oraz Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, mł. bryg. Artur Czułajewski wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz awanse na wyższe stanowiska służbowe, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Uroczystość z okazji  „Dnia Strażaka 2022” oraz jubileuszu 30- lecia Państwowej Straży Pożarnej były okazją do uroczystego otwarcia budynku C oraz Sali edukacyjnej Ognik. Komendant Powiatowy PSP zaprosił  osoby do uroczystego przecięcia wstęgi:

  • Starostę Zgorzeleckiego, Pana Artura Bielińskiego,
  • Posła na Sejm RP, Pana Szymona Pogodę,
  • Senatora RP, Pana Rafała Ślusarza,
  • Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st. bryg. Marka Kamińskiego,

Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Artur Czułajewski w Zgorzelcu podziękował Staroście, Wójtom
i Burmistrzom powiatu zgorzeleckiego, przedstawicielom Lasów Państwowych, służb mundurowych oraz innych instytucji i organizacji wspierających straż pożarną.

Źródło: : KP PSP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner