Obowiązek pracodawcy zatrudniającego obywatela Ukrainy
Obowiązek pracodawcy zatrudniającego obywatela Ukrainy
Kategoria: Aktualności
10.06.2022
Godz: 08:30
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje o obowiązku, jaki spoczywa na pracodawcy zatrudniającego obywatela Ukrainy.
W sytuacji zatrudnienia lub przedłużenia zatrudnienia dla obywatela Ukrainy, należy pamiętać o powiadomieniu w terminie 14 dni za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl powiatowego urzędu pracy właściwego za względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
Pracodawca ma obowiązek złożyć takie powiadomienie każdorazowo po zawarciu umowy o pracę, zlecenie itp. nawet jeśli jest to kontynuacja poprzedniej umowy, a między zatrudnieniem nie wystąpiła przerwa.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner