Ochrona danych osobowych na gruncie RODO – szkolenie w Starostwie Powiatowym
Ochrona danych osobowych na gruncie RODO – szkolenie w Starostwie Powiatowym
Kategoria: Aktualności
14.07.2022
Godz: 11:05
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W dniach 12 i 13 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się szkolenie dla pracowników administracji jednostek organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego.

Szkolenie w głównym zakresie i temacie dotyczyło ochrony danych osobowych na gruncie RODO, a w szczegółowości obejmowało tematykę:

  • realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanego pod pojęciem RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
  • metod realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • sposobu realizacji obowiązków podmiotu publicznego zgodnie z wymogami określonymi w ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Zgorzeleckiego, jak i Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu są zobowiązane do realizacji obowiązków wynikających z powyższych przepisów a realizacja tych zadań wymaga systematycznego podnoszenia poziomu świadomości, kwalifikacji i wiedzy z zakresu RODO, KRI i KSC.

Obowiązki szkoleniowe w bieżącym roku zrealizowano poprzez kompleksowe, wspólne dla wszystkich powiatowych instytucji i jednostek, dwudniowe szkolenie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez wyznaczonych do obsługi 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego dwóch Inspektorów Ochrony Danych, Annę Bąk i Stanisława Mikołajczyka oraz przy udziale Audytora wewnętrznego Starostwa Macieja Staliś.

Taka forma podnoszenia kwalifikacji i umiejętności jest najbardziej optymalną formą szkolenia, gwarantującą jednakową w każdej jednostce, prawidłową realizację zadań w zakresie ochrony danych osobowych.

źródło/foto: St. Mikołajczyk

Unia Europejska Banner