Od 1 sierpnia nowe zasady rejestracji środków pływających.
Od 1 sierpnia nowe zasady rejestracji środków pływających.
Kategoria: Aktualności
20.07.2020
Godz: 11:44
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż od 1 sierpnia 2020 roku wchodzi w życie nowy uproszczony proces rejestracji jednostki pływającej.

W tym celu należy złożyć wniosek do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

-jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

-jednostki pływające używane do połowów rybackich,

-jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane w/w jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

-jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,

-jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

-deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Dodatkowo jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Podstawa prawna:

  • 20 ustawy z dn. 18 kwietnia 1985r o rybactwie śródlądowym
  • Ustawa z dn. 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
Unia Europejska Banner