Odbiór końcowy robót budowlanych SOSW w Zgorzelcu
Odbiór końcowy robót budowlanych SOSW w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
29.06.2022
Godz: 13:55
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Projekt „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Dzisiaj (29.06.2022 r.), przy udziale Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego i Wicestarosty Mirosława Fiedorowicza dokonano odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” .

Zakres zadania obejmował przebudowę nieużytkowanego budynku pokoszarowego i dostosowanie do potrzeb kształcenia zawodowego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu.

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z windy osobowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami w budynku.

Parter budynku przeznaczony będzie dla uczniów uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Będą tam 4 klaso-pracownie wraz z aneksami tematycznymi, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

I i II piętro budynku przeznaczone będą na pracownie dla uczniów Szkoły specjalnej Branżowej I stopnia, wraz z zapleczami tematycznymi.

Celem wsparcia procesu kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów, stworzono również pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia terapii “Biofeedback” oraz pokój wyciszeń.

Wartość robót budowlanych wyniosła: 3 799 603,37 zł

w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła: 3 164 440,81 zł.

Unia Europejska Banner