Odbyła się LIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Odbyła się LIII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
29.09.2022
Godz: 15:02
Redaktor: BP BP
Drukuj

Sesję zapoczątkowało wręczenie Franciszkowi Haberowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. W obecności radnych Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szymon Mikołajczyk i Marian Matyjasik, przekazali odznakę oraz serdeczne gratulacje.

Pan Franciszek Haber od 1999 r. przewodniczy Powiatowemu Zrzeszeniu LZS w Zgorzelcu do chwili obecnej. Jest to Jego szósta kadencja. Jako organizator sportu, bardzo dobrze realizuje kalendarz imprez całorocznych igrzysk LZS mieszkańców wsi i miast, w których promuje Powiat Zgorzelecki w makroregionie. Dowodem tego, są coroczne klasyfikacje powiatów i wysoka pozycja naszego powiatu w rankingu dolnośląskim. Aktualnie jest jednym z najstarszych stażem i wiekiem, a przede wszystkim czynnym działaczem na terenie Dolnego Śląska i Polski.

Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

 • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Bogatynia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieniawce, stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego;
 • zmiany załącznika do uchwały nr XLV/297/2022 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022;
 • zmiany uchwały nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela;
 • rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego;
 • zmian budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022;
 • nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Zdzisław Kunysz);
 • nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Kazimierz Korotusz);
 • nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Gabriela Przybysz);
 • nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Waldemar Wożniak);
 • nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” (Remigiusz Gryglak).
Unia Europejska Banner