Odbyła się LIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Odbyła się LIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
27.10.2022
Godz: 13:17
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Sesję zapoczątkowało wręczenie pięciu odznak honorowych „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” dla:

  • Zdzisława Kunysza;
  • Kazimierza Korotusza;
  • Gabrieli Przybysz;
  • Waldemara Woźniaka;
  • Remigiusza Gryglaka

W obecności radnych Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szymon Mikołajczyk i Marian Matyjasik, przekazali odznaki oraz serdeczne gratulacje.

Następnie Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bogusława Witkowska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

  • zmiany załącznika do uchwały Nr LIII/337/2022 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;
  • zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
  • zmiany uchwały nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego;
  • zmian budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022.
Unia Europejska Banner