Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze”, w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze”, w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
30.08.2022
Godz: 13:17
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 6 września 2022 r.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze”, na realizację zadania publicznego pn. Nad Studzianką Śpiewanie”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327 t.j.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 6 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner