Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Hufiec ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych, w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Hufiec ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych, w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
8.11.2022
Godz: 11:28
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Hufiec ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 15 listopada 2022 r.

W dniu 7 listopada  2022 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Hufiec ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych na realizację zadania pod nazwą „Szkolenie motorowodne oraz bezpieczeństwo na akwenie wodnym Klubu Sportowego KS TURÓW „Przystań Witka”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 15 LISTOPADA 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner