Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy „Granica” w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy „Granica” w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
27.03.2023
Godz: 10:00
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy „Granica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 3 kwietnia 2023 r.

W dniu 24.03.2023 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „Granica” na realizację zadania pod nazwą „Turniej Trzech Państw – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 2014 i młodszych”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 3 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner