Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy „NYSA” Zgorzelec, w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy „NYSA” Zgorzelec, w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
29.09.2022
Godz: 12:58
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy “NYSA” Zgorzelec, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 6 października 2022 r.

W dniu 28 września 2022 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy „NYSA” Zgorzelec, na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Miejskiego Klubu Sportowego wraz z meczem MKS Nysa-Śląsk II Wrocław i finałami turniejów młodzieżowych
o puchar z okazji 50-lecia MKS Nysa Zgorzelec”
.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 6 października 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner