Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
1.03.2023
Godz: 13:52
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 9 marca 2023 r.

W dniu 23.02.2023 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” na realizację zadania pod nazwą „Międzynarodowy rajd pieszy 3 dni- 3 kraje- 3 wędrówki”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 9 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner