Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR  w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR  w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
15.03.2024
Godz: 09:45
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 22 marca 2024 r.

W dniu 13.03.2024 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR na realizację zadania pod nazwą „Międzynarodowy rajd pieszy 3 dni- 3 kraje – 3 wędrówki”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 22 marca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner