Ogłoszenie o naborze wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kategoria: Aktualności
4.02.2022
Godz: 08:36
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków:

I. o skierowanie na szkolenie indywidualne,

II. o przyznanie bonu szkoleniowego,

III. osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych lub  koszty uzyskania licencji,

IV. osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Termin naboru przyjmowania wniosków: od dnia 07.02.2022r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.

Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 bądź za pośrednictwem poczty.

Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej  http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 210, 214) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50 lub 75 777 05 54.

Unia Europejska Banner