Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022
Kategoria: Aktualności
28.06.2022
Godz: 09:40
Redaktor: BP BP
Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje pracodawców o możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022.

Kwota środków KFS pozostała do wykorzystania to ok. 11 000,00 zł.
Termin naboru wniosków:
07.07.2022r. – 08.07.2022r.
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, pokój nr 210 bądź 214.
Strona internetowa http://zgorzelec.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu – pok.210,214 lub pok.108 (sekretariat), pocztą tradycyjną – w przypadku wniosków nadanych pocztą, pod uwagę będzie brana data wpływu do Urzędu lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP opatrzony podpisem:
a) potwierdzonym profilem zaufanym lub
b) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od godziny 07:00 pierwszego dnia naboru do godziny 15:00 ostatniego dnia naboru.

W ramach niniejszego naboru finansowaniu podlegać będzie kształcenie ustawiczne dotyczące osób zatrudnionych wyłącznie na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Więcej szczegółów poniżej:

Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

Źródło: PUP w Zgorzelcu


Unia Europejska Banner