Ogłoszenie o XL sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 28 października 2021 roku
Ogłoszenie o XL sesji  Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 28 października 2021 roku
Kategoria: Aktualności
25.10.2021
Godz: 10:50
Redaktor: BP BP
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 28 października 2021 r.  o godz. 11.00

w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii WP 8 (II. p., sala 309)

odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów nr: XXXVIII/2021 i XXXIX/2021 z sesji Rady
Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zgorzeleckiego
w roku szkolnym 2020/2021.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu, obowiązujących terenie Powiatu
Zgorzeleckiego w roku 2022;
b) zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/205/2021 Rady Powiatu
Zgorzeleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu
poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych;
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem
Zgorzeleckim a Gminą Zgorzelec;
d) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, za 2021 i 2022
rok;
e) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner