Ogłoszenie o XLIV sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 24 lutego 2022r.
Ogłoszenie o XLIV sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 24 lutego 2022r.
Kategoria: Aktualności
18.02.2022
Godz: 09:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 12:00. w trybie zdalnym odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr XLIII/2022 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Informacja ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgłoszonych przez interesantów na pracę podległych wydziałów w roku 2021.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki za rok 2021.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Zgorzelcu;
c) zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.;
d) zmiany uchwały nr XLII/285/2021 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Zgorzeleckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
e) zmian budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2022;
f) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner