Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej
Kategoria: Aktualności
14.03.2023
Godz: 15:19
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pt. “Świadczenie na terenie powiatu zgorzeleckiego usług opieki wytchnieniowej – edycja 2023”.

Oferty należy składać do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie (pokój 104) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 bądź drogą pocztową (decyduje data wpływu do PCPR).

Szczegóły poniżej.

Informujemy również o możliwości zgłaszania się do komisji konkursowej do dnia 21 marca 2023 r.

Unia Europejska Banner