Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej
Kategoria: Aktualności
16.01.2024
Godz: 15:07
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) współfinasowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pt. „Świadczenie na terenie powiatu zgorzeleckiego usług Opieki wytchnieniowej – edycja 2024.

Oferty należy składać do 8 lutego 2024 r. do godz. 12.00 w sekretariacie (pokój 104) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8, 59-900 Zgorzelec, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 bądź drogą pocztową (decyduje data wpływu do PCPR).

Szczegóły poniżej.

Zapraszamy również do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu zgorzeleckiego, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej.

Źródło: PCPR w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner