Ostatnie posiedzenie Radnych Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji
Ostatnie posiedzenie Radnych Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji
Kategoria: Aktualności
25.04.2024
Godz: 15:19
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Dzisiaj (25 kwietnia 2024 r.) odbyło się ostatnie posiedzenie Radnych Powiatu Zgorzeleckiego, którzy sprawowali swoje mandaty w latach 2018  – 2024.

Po 5,5 roku od pierwszego posiedzenia Rady Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji, odbyło się ostatnie spotkanie, podczas którego podjęto również ostatnie uchwały w tej kadencji.

Sesję zapoczątkowało wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” Panu Stanisławowi Mikołajczykowi.

Pan Stanisław Mikołajczyk, jest znanym i zasłużonym samorządowcem z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Jego kariera zawodowa i samorządowa wiąże się przede wszystkim z Gminą i Miastem Węgliniec, gdzie przez okres prawie 34 lat przeszedł kolejne, poszczególne stopnie zatrudnienia, a mianowicie:

 • od 09.01.1984 r. pracował w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu jako aplikant, inspektor, kierownik referatu,
 • od 15.02.1989 r. do 03.12.2014 r. był Sekretarzem Gminy i Miasta Węgliniec,
 • w okresie od 14.12.1998 r. do 13.11.2002 r. pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec,
 • od 04.12.2014 r. do 31.12.2018 r. był Burmistrzem Gminy i Miasta Węgliniec,
 • od 01.01.2019 r. do 23.02.2024 r. zatrudniony jako Kierownik Biura Kontroli i Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu,
 • od 24.02.2024 r. przeszedł na emeryturę, nadal pracuje w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu jako Kierownik Biura Kontroli i Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.

Pan Stanisław Mikołajczyk to również wieloletni Radny Powiatu Zgorzeleckiego czterech kadencji w latach 1998-2014 r. To również Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgorzelcu w okresie 2012-2016. Był także uczestnikiem i współinicjatorem współpracy międzynarodowej gminy Węgliniec z Norwegią i Niemcami, z republiką Czeską, Ukrainą i z Finlandią. W swojej bogatej karierze zawodowej oraz samorządowej za swoją działalność zostawał wielokrotnie odznaczany, m.in.:

 • Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderów Wojennych Virtuti Militari i Krzyża Grunwaldu (S.K.O.W. VM),
 • Odznaką Komitetu Budowy Pomnika Ofiar OUN-UPA 1939-1947,
 • Orderem Polonia Mater Nostra Est za zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego,
 • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
 • Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Medalem Jubileuszowym z okazji XXV lat Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nadanym przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Dolnym Śląsku,
 • Złotym Medalem „Na straży”, nadanym przez Kapitułę Centrum Falerystycznego za wszechstronną działalność, duże zaangażowanie oraz wybitne zasługi na rzecz Zarządu Oddziału  Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Węglińcu,
 • Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa – zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Jest także Członkiem Honorowym Bractwa Orląt Lwowskich, gościem honorowym uroczystości otwarcia we Lwowie Cmentarza Orląt Lwowskich. Pan Stanisław Mikołajczyk wypełniał z sukcesami przez swoje całe życie obowiązki i prace związane z rozwojem regionu i Powiatu Zgorzeleckiego oraz cieszy się powszechnym zaufaniem i szacunkiem mieszkańców.

W obecności radnych, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szymon Mikołajczyk i Wiceprzewodniczący Marian Matyjasik, przekazali odznakę oraz serdeczne gratulacje.

Podczas ostatniego posiedzenia Radnych Powiatu Zgorzeleckiego szóstej kadencji Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Przewodnicząca Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzata Sokołowska wręczyli radnym podziękowania i pamiątkowe upominki.

Wieńczące tę kadencję posiedzenie było okazją do podsumowań oraz podziękowań za pracę na rzecz naszego powiatu.

Rada kadencji 2024 – 2029 spotka się po raz pierwszy na początku maja br.

Unia Europejska Banner