Ostrzeżenie hydrologiczne
Ostrzeżenie hydrologiczne
Kategoria: Ostrzeżenia meteo
16.02.2022
Godz: 15:30
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj


Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Data i godzina wydania: 16.02.2022 – godz. 14:50
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 15
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 21:00 dnia 16.02.2022 do godz. 14:00 dnia 17.02.2022
Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie)
Przebieg: Prognozowane opady deszczu, wraz z dodatnią temperaturą powietrza
sprzyjającą tajaniu pokrywy śnieżnej, będą powodowały wzrosty stanów wody do
strefy wody wysokiej, z możliwością osiągnięcia bądź przekroczenia stanów
ostrzegawczych, szczególnie w górnych częściach zlewni: Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy,
Kaczawy, Bobru, Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. Punktowo nie wyklucza się możliwości
przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku wystąpienia opadów wyższych niż prognozowane istnieje
możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz

Unia Europejska Banner