Otwarcie Punktu Konsultacyjnego oraz gabinetu terapii
Otwarcie Punktu Konsultacyjnego oraz gabinetu terapii
Kategoria: Aktualności
26.10.2021
Godz: 12:51
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

25 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Konsultacyjnego oraz gabinetu terapii Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Zgorzelcu.

Punkt konsultacyjny wraz z gabinetem terapii utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku i mają na uwadze dobro dzieci oraz wsparcie rodziców, eliminując bariery związane z cotygodniowymi dojazdami do Zgorzelca. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z dyrektorem Poradni Panią Romualdą Zdybel poszerzyli zakres działania i w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia organizowane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Do indywidualnych zajęć (na razie) zakwalifikowano 7 dzieci z Gminy Pieńsk:

  • 2 dzieci  z Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku,
  • 2 dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP nr 1,
  • 3 dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP nr 2.

Terapie odbywają w każdy poniedziałek, w godz. od 10.00 do 17.00, wg ustalonego harmonogramu.

Oprócz tego w gabinecie został uruchomiony Punkt Konsultacyjny Poradni, w którym
po wcześniejszym zgłoszeniu, będą udzielane porady i konsultacje rodzicom i nauczycielom.

Główne cele uruchomienia Punktu to:

  • zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi z Gminy Pieńsk a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgorzelcu,
  • szybszy przepływ informacji pomiędzy placówkami,
  • wsparcie specjalistów z Poradni przy rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci,
  • pomoc rodzicom w załatwianiu wszelkich formalności związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii.

Podziękowania kierujemy dla Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk Jana Magdy, Wiceburmistrz – Adriany Wojdak, a także Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Unia Europejska Banner