Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
Kategoria: Aktualności
5.04.2023
Godz: 14:51
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dla czternaściorga dzieci.”

Unia Europejska Banner