Otwarty konkurs ofert na dwóch prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Otwarty konkurs ofert na dwóch prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Kategoria: Aktualności
13.07.2021
Godz: 15:24
Redaktor: Katarzyna Przybylska Katarzyna Przybylska
Drukuj

Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, każda dla czternaściorga dzieci.”

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 sierpnia br. Zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zarząd zaprasza również, chętnych przedstawicieli organizacji, do udziału w pracach komisji konkursowej – szczegóły w załączniku.

Szczegóły konkursu w załączonej uchwale oraz regulaminie:

Unia Europejska Banner