Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci
Kategoria: Aktualności
3.03.2020
Godz: 14:16
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Aktualizacja! Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej  i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca br. O zachowaniu terminu złożenia oferty będzie decydować data wpływu do urzędu a nie data nadania. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego podejmie decyzje o wyborze ofert do 31 marca.

Powiat Zgorzelecki zaprasza również do udziału chętnych przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowej – szczegóły w załączniku.

Uchwała i regulamin – piecza zastępcza – 3 marca 2020

Formularz oferty realizacji zadania publicznego – 2020

Zaproszenie do zgłaszania się do komisji konkursowej

zmiana uchwały 159  – Uchwała o zmianie uchwały 159/2020

Unia Europejska Banner