Pasja, która ocaliła pamięć
Pasja, która ocaliła pamięć
Kategoria: Aktualności
14.12.2021
Godz: 09:57
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zakończyła realizację projektu „Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej” współfinasowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to kolejny krok w przywracaniu pamięci o dawnym miejscu zniewolenia, w którym w latach 1939 – 1945  przebywało ok.120 tys. żołnierzy.

W ramach prowadzonych działań powstała wystawa poświęcona zgorzeleckiemu nauczycielowi historii – Romanowi Zgłobickiemu, który od lat 70 -tych utrwalał pamięć o byłym obozie jenieckim Stalag VIIIA. Wystawa nosi nazwę “Pasja, która ocaliła pamięć”. Ponadto została wykonana tablica zewnętrzna upamiętniająca pedagoga.  Wernisaż wystawy przewidziany jest w roku 2022, w 85. rocznicę urodzin Romana Zgłobickiego.

Z pozyskanych przez Fundację środków zrewitalizowano cmentarz jeniecki na którym spoczywa około 10 tys. jeńców Armii Czerwonej. Zakres prac prowadzonych na cmentarzu jenieckim przewidywał oczyszczenie terenu oraz odnowienie alejek wraz nowymi nasadzeniami. Wojenna nekropolia zyskała nową bramę, a brakujące elementy ogrodzenia zostały uzupełnione.

Zakończony projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Fundację Pamięć, Edukacja, Kultura, która we współpracy z MKiDN w 2019 roku zrewitalizowała skwer upamiętniający jeńców Stalagu VIIIA i znajdujący się na nim pomnik.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 60 000 PLN. Całkowita wartość projektu wyniosła 80 000 PLN.

Fundacja dziękuje wszystkim osobom, które wsparły zbieranie informacji o Romanie Zgłobickim. Przede wszystkim wyrazy wdzięczności składamy na ręce dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych Pani Marty Topolnickiej oraz Pana Kazimierza Korotusza za współpracę odnośnie Izby Pamięci, którą Roman Zgłobicki wraz z uczniami stworzył.

Szczegółowe informacje odnośnie otwarcia wystawy Fundacja opublikuje w styczniu 2022 r. Mamy nadzieję, że w planowanym spotkaniu wezmą udział również absolwenci szkoły, byli uczniowie Romana Zgłobickiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej.

źr. Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Unia Europejska Banner