Podpisana umowa w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Bogatynia – Opolno Zdrój
Podpisana umowa w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Bogatynia – Opolno Zdrój
Kategoria: Aktualności
17.05.2023
Godz: 14:40
Redaktor: BP BP
Drukuj

W poniedziałek 15 maja br., została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim, a Gminą Bogatynia o współpracy w 2023 roku przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia – Opolno Zdrój wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w jej ciągu” w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Umowę podpisał Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie sfinansowane ze środków Powiatu Zgorzeleckiego w kwocie 131 980,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Gmina Bogatynia przekaże dotację celową na pomoc finansową w zakresie współfinansowania w 50% kosztów opracowania dokumentacji w wysokości 131 980,00 zł.

W ramach inwestycji przebudowy drogi Bogatynia – Opolno Zdrój wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa, co pozwoli na rozbudowę istniejącej sieci tras rowerowych w gminie Bogatynia oraz wpłynie na ograniczenie niskiej emisji.

Efekty inwestycji będą miały pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprawę komfortu życia lokalnej społeczności oraz rozwój turystyki w Gminie Bogatynia.

Unia Europejska Banner