Podsumowanie projektu „Od teorii do praktyki”
Podsumowanie projektu „Od teorii do praktyki”
Kategoria: Aktualności
3.02.2021
Godz: 12:25
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu podsumowano dziś projekt „Od teorii do praktyki” realizowany przez Powiat Zgorzelecki od 2018 roku .

Był to również dzień oficjalnego przekazania nowej windy oraz otwarcia pracowni zawodowych w zgorzeleckim SOSW doposażonych w ramach realizowanego projektu. Uroczystego przecięcia wstęg dokonali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, dyrekcja i podopieczni placówki oraz partnerzy projektu.

W realizowanym od dwóch lat projekcie uczestniczyły trzy szkoły prowadzone przez Powiat zgorzelecki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgorzelcu.

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz modernizacja oferty kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. następujące działania:

  1. Zorganizowano szkolenia i studia podyplomowe oraz staże zawodowe dla nauczycieli placówek objętych projektem
  2. Zorganizowano kursy zawodowe oraz wycieczki zawodoznawcze dla uczniów szkół objętych projektem;
  3. Zorganizowano staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów szkół objętych projektem
  4. Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Bogatyni
  5. Zakupiono sprzęt komputerowy, cyfrowy oraz multimedialny do pracowni zawodowych dla placówek objętych projektem;
  6. Przebudowano budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu dla potrzeb budowy wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych;
  7. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego:
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu: Pracownia pojazdów samochodowych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia budowy i eksploatacji dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia środków transportu drogowego dla zawodu kierowca mechanik, pracownia przewozu drogowego rzeczy dla zawodu kierowca mechanik
  • Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni: pracownia mechatroniczna dla zawodu technik mechatronik, pracownia rysunku technicznego, pracownia grafiki komputerowej, pracownia hotelarska – pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu: pracownia gastronomiczna dla zawodu kucharz, pracownia zawodowa dla zawodu ślusarz, pracownia obsługi hotelowej

Całkowita wartość projektu to 4.644.281,88 zł. Dofinansowanie wyniosło 4.419.813,35 zł, w tym środki wspólnotowe 85%, budżet Państwa 10%, wkład własny Powiatu 5%.

Projekt pn.: „Od teorii do praktyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

« z 45 »
Unia Europejska Banner