Podziękowanie dla Fundacji PGE…
Podziękowanie dla Fundacji PGE…
Kategoria: Domy Pomocy Społecznej
12.05.2022
Godz: 08:12
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu od PGE Fundacji w kwocie 10.000 zł – przeznaczonego na realizację projektu, zakupiono aż 736 opakowań rękawiczek nitrylowych.

Rękawiczki to nieodzowny, a zarazem najważniejszy atrybut pracy Pań opiekunek.

Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Fundacji PGE mieliśmy możliwość uzupełnić nasze „ zapasy”…

Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, dzięki któremu byliśmy w stanie zrealizować zaplanowane cele.

Żródło/foto: DPS Jutrzenka w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner