Pomagają bezrobotnym, wspierają przedsiębiorców – dziś ich święto!
Pomagają bezrobotnym, wspierają przedsiębiorców – dziś ich święto!
Kategoria: Aktualności
27.01.2021
Godz: 15:02
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dziś Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. To święto, które zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 roku.

2020 rok był wyjątkowo intensywnym czasem dla urzędów pracy w całej Polsce. To właśnie te jednostki pośredniczyły w przekazywaniu przedsiębiorcom niezbędnych środków w ramach Tarcz Antykryzysowych, a także udzielały pomocy wszystkim pracownikom, którym pandemia COVID-19 znacząco utrudniła funkcjonowanie na rynku pracy. Skalę realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu potwierdzają liczby:

  • 3 454 512 zł – na taką kwotę PUP w Zgorzelcu udzielił wsparcia na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku;
  • 24 054 440 zł – tyle pieniędzy przekazał w minionym roku w ramach Tarczy Antykryzysowej;
  • 16 514 704 zł – to kwota jaką Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu dysponuje na aktywizację zawodową oraz wsparcie podmiotów w celu złagodzenia negatywnych skutków stanu epidemicznego w 2021 roku.

Za wysiłek codziennie wkładany w aktywizację osób bezrobotnych lub powracających na lokalny rynek pracy po wieloletniej przerwie, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński podziękował wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy poprzez przekazanie bukietu kwiatów na ręce Marty Idzik – Dyrektor PUP-u w Zgorzelcu.

Przypominamy, że do 31 stycznia mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o 5000 zł dotacji w ramach branżowej Tarczy Antykryzysowej. O zasadach jej przyznawania przeczytasz na: https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4-koszty

Unia Europejska Banner