Porozumienie ZIT ZOF podpisane
Porozumienie ZIT ZOF podpisane
Kategoria: Aktualności
14.07.2023
Godz: 14:46
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

W środę (12 lipca) przedstawiciele dwudziestu samorządów z powiatu bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lubańskiego, podpisali w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza międzygminne porozumienie w sprawie zasad współpracy stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Porozumienie podpisał także Powiat Zgorzelecki, który reprezentowali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fidorowicz oraz Skarbnik Powiatu Dagmara Jaworska.

Był to kolejny etap tworzenia ZIT ZOF po podpisaniu w 2020 roku przez gminy i powiaty porozumienia, którego celem było określenie zasad współpracy stron w zakresie opracowania i zatwierdzenia dokumentu programowego dla ZIT ZOF.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument pozwalający na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz rozwiązywanie wspólnych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych.

Do najważniejszych celów ZIT należy:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego realizują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie poszczególnych województw w ramach regionalnych programów operacyjnych, w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Unia Europejska Banner