Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kategoria: Aktualności
14.09.2022
Godz: 14:35
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Posiedzenie odbyło się 13 września br. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu.

W trakcie posiedzenia poruszono następujące tematy:

1/ zadania zrealizowane w ostatnim roku przez WS SP ZOZ w Zgorzelcu w zakresie zapewnienia skutecznej opieki medycznej ludności na terenie powiatu

2/ działania zrealizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pod kryptonimem: „Bezpieczne wakacje 2022”

3/ przedstawienie informacji dotyczących realizacji ustawowych zadań, z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu zgorzeleckiego w II kwartale 2022 roku, zawartych w Powiatowym Programie na lata 2021 – 2024 pod nazwą.: „Bezpieczny powiat zgorzelecki”,

4/ zapoznanie się z wnioskami dotyczącymi analizy zagrożeń i analizy zabezpieczenia operacyjnego funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz przedstawienie do zaplanowania przez władze powiatu, w ramach sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem KSRG, koniecznych do podjęcia przedsięwzięć na obszarze powiatu wynikających z przedstawionych wniosków.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu, Przedstawiciel Dyrektora WS SP ZOZ w Zgorzelcu, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa.

Unia Europejska Banner