Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Kategoria: Aktualności
12.03.2021
Godz: 13:08
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Dzisiaj (12.03.2021 r.) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którego tematem była analiza i ocena realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2020 r.

Celem spotkania było:

  1. Zapoznanie się z informacją na temat robót zrealizowanych i planowanych do realizacji w 2020 r. na rzekach i wałach na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz z aktualną sytuacją planowanej do wykonania inwestycji pn.: „Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianki i Witki”.
  2. Przedstawienie analizy i oceny realizacji ustawowych zadań Komendy Powiatowej Policji z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w roku 2020. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz prognozę ich wystąpienia.
  3. Przedstawienie analizy i oceny realizacji ustawowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w roku 2020. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i przed innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami dla życia, zdrowia i środowiska oraz prognozę ich wystąpienia.
  4. Przedstawienie analizy i oceny realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w roku 2020. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz prognozę ich wystąpienia.
  5. Poinformowanie o realizacji ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zgorzeleckiego za rok 2020 oraz sytuacji epidemicznej na terenie powiatu. Omówienie podejmowanych działań w kierunku ograniczenia liczby zakażeń mieszkańców na terenie powiatu koronawirusem SARS CoV-2 i ograniczenia liczby zgonów z powodu COVID-19.

W posiedzeniu udział wzięli: Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Naczelnik Wydziały Prewencji KPP w Zgorzelcu, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kierownik Pionu Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Było to ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym składzie, gdyż obecna powołana w 2018 roku, kończy swoją trzyletnią kadencję. Za trud pracy na rzecz Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgorzeleckiego, serdecznie członkom Komisji dziękujemy i liczymy na dalsze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 

 

 

Unia Europejska Banner