Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Kategoria: Aktualności
26.01.2023
Godz: 08:40
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Dnia 25 stycznia 2023 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
W posiedzeniu uczestniczył Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Przewodniczący Rady Rynku Pracy Tadeusz Baranek oraz pięciu członków Rady.

Na posiedzeniu Dyrektor Urzędu Marta Idzik przedstawiła:

  • Informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2022 r.;
  • Informację o programach zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w 2022 roku w zakresie aktywizacji zawodowej – w tym została przedstawiona ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz sprawozdania z realizacji działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r;
  • Zasady finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2023 roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  • Projekt lokalnego planu działań w zakresie aktywizacji zawodowej na 2023 r.

Spotkanie było okazją do omówienia kluczowych zagadnień z zakresu polityki rynku pracy w powiecie zgorzeleckim.

Głównym zadaniem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Unia Europejska Banner