Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu
Kategoria: Aktualności
3.11.2022
Godz: 10:51
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Pod koniec października w świetlicy szkoleniowej jednostki OSP Studniska Dolne odbyło się czwarte tegoroczne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, dh Waldemar Błauciak, a udział w nim wzięło 10 spośród 12 członków zarządu, w tym Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

Spotkanie poświęcone w głównej mierze było omówieniu następujących zagadnień:

  • podsumowanie kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP powiatu zgorzeleckiego,
  • nadanie sztandaru Oddziałowi Powiatowemu Związku OSP RP w Zgorzelcu.

W trakcie narady omówiono wyniki kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP: na terenie powiatu funkcjonuje 27 jednostek OSP, 9 z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. We wszystkich jednostkach zrzeszonych jest łącznie 858 członków OSP, w tym 734 mężczyzn i 124 kobiety. 66 członków jest wspierających a 34 honorowych. Ponadto w 14 jednostkach funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszające łącznie 261 członków, w tym 152 chłopców i 109 dziewcząt. Jednostki OSP dysponują łącznie 28 średnimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi, 18 samochodami lekkimi, 5 samochodami operacyjnymi oraz 1 podnośnikiem. W roku 2021 na terenie powiatu odnotowano 1921 interwencji straży pożarnych, w tym 866 z udziałem jednostek OSP KSRG i 310 z udziałem jednostek OSP spoza KSRG.

Na spotkaniu Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu jednogłośnie podjął także uchwałę ws. nadania Oddziałowi Powiatowemu sztandaru. Uroczystość wręczenia sztandaru będzie miała miejsce w trakcie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, które zastały zaplanowane na dzień 04 maja 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

Na koniec spotkania miał miejsce poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich “Studniczanki”.

źródło: G. Fleszar/PSP Zgorzelec

Unia Europejska Banner