Posiedzenie Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Posiedzenie Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Kategoria: Aktualności
9.02.2021
Godz: 12:02
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński uczestniczył w posiedzeniu Zespołu do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tematem spotkania było wydanie wspólnej opinii przedstawicieli samorządów oraz strony rządowej związanych z projektami zmian w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa. Głównym tematem procedowanych zmian jest umieszczenie roli Młodzieżowych Rad wszystkich szczebli samorządu w przepisach dotyczących  ich powoływania oraz funkcjonowania.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego.

Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.

Unia Europejska Banner